{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

van Weedestraat 97

3761 CD Soest

1982
597 m²
597 m²
A

van Weedestraat 97


Het betreft een gebouw, gebouwd omstreeks 1982, met een vloeroppervlakte van circa 597 m² v.v.o. (circa 731 m² b.v.o.).
Het gebouw is in gebruik geweest als bankkantoor, bestaande uit drie bouwlagen. Tevens is er een deels afsluitbaar buitenterrein met ruimte voor circa 18 parkeerplaatsen en een fietsenstalling.

Het object is gelegen in het centrum van Soest op een hoeklocatie van de Van Weedestraat en het Nassauplantsoen. De omliggende bebouwing van het object bestaat uit voornamelijk woningen en winkels.

Gebouw specificaties
Totaal metrage circa 597 m² v.v.o., verdeeld over 3 bouwlagen.
Buitenterrein met ruimte voor circa 18 parkeerplaatsen.
Energielabel A.
Betreft eigen grond.


Dit object wordt middels inschrijving verkocht in het kader van het Strategisch Huisvestingsplan van ABN AMRO Bank N.V. Vastgoedadviseur Cushman & Wakefield is aangesteld om het verkoopproces te begeleiden. De belangrijkste informatie vindt u in het Investment Memorandum en een dataroom waarin alle gegevens met de exacte verkoopprocedure staan. Bij interesse kunt u (na een eventuele screening) toegang verkrijgen tot deze online dataroom.

Het tot stand komen van een transactie is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de directie van verkoper.


Locatie
Het object ligt in het centrumgebied van Soest en men kan doordoor eenvoudig gebruik maken van alle voorzieningen in de centrumgebied. Op loopafstand bevinden zich uiteenlopende horecavoorzieningen, winkels en supermarkten.

Bereikbaarheid
De afstand van Soest tot Utrecht bedraagt ongeveer 20 km, tot Amersfoort 7 km en tot Hilversum 10 km. Deze plaatsen zijn zowel met de auto, de fiets als het openbaar
vervoer prima te bereiken.

Vloeroppervlakte
De totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 597,50 m² v.v.o.

IndelingMetrage (in m² v.v.o.)
Begane grondCa. 302,40
1e verdiepingCa. 138,60
2e verdiepingCa. 156,50

Energielabel
A

Parkeren
Er is een deels afsluitbaar buitenterrein met ruimte voor circa 18 parkeerplaatsen en een fietsenstalling.


Koopprijs
Er wordt niet gewerkt met een vraagprijs, partijen worden in staat gesteld om een bieding te doen overeenkomstig de hiervoor bedoelde voorwaarden en bepalingen voor het verkoopproces, zoals opgenomen in de digitale dataroom onder de map ‘transactiedocumentatie’. Met inachtneming hiervan wordt u nadrukkelijk verzocht gebruik te maken van het biedingsformulier dat in de map ‘Biedingsformulier’ is opgeslagen.

Bestemming
Het bestemmingsplan ‘Soestdijk’, vastgesteld op 4 juli 2013 is van toepassing op het object. De bestemming is:
Enkelbestemming: Centrum.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie waardevol gebied 2.

Tevens is er een parapluplan ‘Retail en Nota parkeernormen auto en fiets’ d.d. 28-09-2017 gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het vigerende bestemmingsplan verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanvaarding
De levering kan spoedig na gunning plaatsvinden. Het object wordt opgeleverd in de staat ter gelegenheid van de levering en binnen de huidige publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bestemming. De akte van levering zal gepasseerd worden ten overstaan van een notaris verbonden aan Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Het honorarium van voornoemde notaris is opgenomen in de dataroom (onder 01. Algemene Transactiedocumenten). Overeenkomstig de van toepassing verklaarde voorwaarden en bepalingen voor het verkoopproces behoudt verkoper zich te allen tijde het recht van gunning voor.

Tot slot
Verkoopproces
Het object wordt verkocht middels een verkoop bij inschrijving. Uw indicatieve bieding dient uiterlijk donderdag 29 juli 2021 om 17.00 uur te zijn ontvangen door middel van het gecompleteerde en ondertekende biedingsformulier, welke is opgenomen in de digitale dataroom. Uw onvoorwaardelijke bieding dient uiterlijk op donderdag 26 augustus 2021 om 12:00 uur te zijn ontvangen.

Biedingen dienen te worden gericht aan:
Loyens & Loeff N.V.
t.a.v. mr. W.A. Groen, met een kopie aan mr. M.A.M. van Bekhoven
Parnassusweg 300
1008 BD te Amsterdam
E-mail: wilfred.groen@loyensloeff.com met een kopie aan marjolein.van.bekhoven@loyensloeff.com
T. 020-578 5981

Omzetbelasting
Niet van toepassing.

Geldautomaat
De aanwezige geldautomaat zal door de ABN AMRO worden teruggehuurd van de nieuwe eigenaar, kortheidshalve verwijzen wij naar de huurovereenkomst welk aan de concept koopovereenkomst als bijlage is toegevoegd. De vergoeding voor de geldautomaat bedrag EUR 5.000,00 per jaar. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar vanaf datum van levering met een eenmalige verlengingsperiode voor huurder (huurdersoptie) van 5 jaar.

Dataroom
In de digitale dataroom zijn alle beschikbare rapportages opgenomen. Op verzoek kunt u toegang krijgen tot deze dataroom via een e-mail aan utrecht@cushwake.com. Bij een verzoek dient u de volgende zaken mee te sturen:
uittreksel Kamer van Koophandel (max. 1 jaar oud) inclusief een kopie legitimatiebewijs van de tekenbevoegde van deze entiteit indien kandidaat-koper een rechtspersoon/ vennootschap betreft;
kopie legitimatiebewijs indien kandidaat-koper een natuurlijk persoon betreft.

Transactiedocumenten
De in de dataroom opgenomen map ‘transactiedocumentatie’ en de map ‘algemene transactiedocumenten’ vormen een onderdeel van de verkoop van het onderhavige object. De in de hiervoor bedoelde mappen opgeslagen documenten zijn opgesteld ten behoeve van het door verkoper beoogde inschrijvingsproces. Een bieder wordt geacht kennis te hebben genomen van deze informatie en hiermee akkoord te gaan. In het bijzonder wordt de bieder geacht kennis te hebben genomen van de op het verkoopproces van toepassing verklaarde “voorwaarden en bepalingen van het verkoopproces” en -ondermeer- deze voorwaarden en bepalingen voor akkoord ondertekend te retourneren op de wijze als uiteengezet in de procesbrief, die eveneens in de hiervoor bedoelde map (‘transactiedocumentatie’) is opgenomen.

Bezichtigingen
Wij stellen u graag in de gelegenheid het object te bezichtigen. Hiertoe zijn twee centrale bezichtigingsmomenten ingepland op:
- vrijdag 18 juni 2021 van 9:00 uur tot 11:00 uur;
- donderdag 1 juli 2021 van 9:00 uur tot 11:00 uur.

Indien u van één van deze twee bezichtigingsmomenten gebruik wenst te maken, verzoeken wij u een e-mail te sturen aan utrecht@cushwake.com.

Per tijdsblok van 20 minuten zullen wij met een beperkt aantal personen bezichtigen, u ontvangt van ons een tijdstip waarop u het object kan bezichtigen. Zonder aanmelding en bevestiging met een tijdstip hiervan onzerzijds kunnen wij u helaas geen toegang tot het object verlenen.

De bezichtigingen zullen conform de RIVM richtlijnen plaatsvinden; wij vragen u een mondkapje te dragen.

Gunning
Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Tot slot
Geen rechten kunnen ontleend worden aan deze advertentie.


Het betreft een gebouw, gebouwd omstreeks 1982, met een vloeroppervlakte van circa 597 m² v.v.o. (circa 731 m² b.v.o.).
Het gebouw is in gebruik geweest als bankkantoor, bestaande uit drie bouwlagen. Tevens is er een deels afsluitbaar buitenterrein met ruimte voor circa 18 parkeerplaatsen en een fietsenstalling.

Het object is gelegen in het centrum van Soest op een hoeklocatie van de Van Weedestraat en het Nassauplantsoen. De omliggende bebouwing van het object bestaat uit voornamelijk woningen en winkels.

Gebouw specificaties
Totaal metrage circa 597 m² v.v.o., verdeeld over 3 bouwlagen.
Buitenterrein met ruimte voor circa 18 parkeerplaatsen.
Energielabel A.
Betreft eigen grond.


Dit object wordt middels inschrijving verkocht in het kader van het Strategisch Huisvestingsplan van ABN AMRO Bank N.V. Vastgoedadviseur Cushman & Wakefield is aangesteld om het verkoopproces te begeleiden. De belangrijkste informatie vindt u in het Investment Memorandum en een dataroom waarin alle gegevens met de exacte verkoopprocedure staan. Bij interesse kunt u (na een eventuele screening) toegang verkrijgen tot deze online dataroom.

Het tot stand komen van een transactie is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de directie van verkoper.


Locatie
Het object ligt in het centrumgebied van Soest en men kan doordoor eenvoudig gebruik maken van alle voorzieningen in de centrumgebied. Op loopafstand bevinden zich uiteenlopende horecavoorzieningen, winkels en supermarkten.

Bereikbaarheid
De afstand van Soest tot Utrecht bedraagt ongeveer 20 km, tot Amersfoort 7 km en tot Hilversum 10 km. Deze plaatsen zijn zowel met de auto, de fiets als het openbaar
vervoer prima te bereiken.

Vloeroppervlakte
De totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 597,50 m² v.v.o.

IndelingMetrage (in m² v.v.o.)
Begane grondCa. 302,40
1e verdiepingCa. 138,60
2e verdiepingCa. 156,50

Energielabel
A

Parkeren
Er is een deels afsluitbaar buitenterrein met ruimte voor circa 18 parkeerplaatsen en een fietsenstalling.


Koopprijs
Er wordt niet gewerkt met een vraagprijs, partijen worden in staat gesteld om een bieding te doen overeenkomstig de hiervoor bedoelde voorwaarden en bepalingen voor het verkoopproces, zoals opgenomen in de digitale dataroom onder de map ‘transactiedocumentatie’. Met inachtneming hiervan wordt u nadrukkelijk verzocht gebruik te maken van het biedingsformulier dat in de map ‘Biedingsformulier’ is opgeslagen.

Bestemming
Het bestemmingsplan ‘Soestdijk’, vastgesteld op 4 juli 2013 is van toepassing op het object. De bestemming is:
Enkelbestemming: Centrum.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie waardevol gebied 2.

Tevens is er een parapluplan ‘Retail en Nota parkeernormen auto en fiets’ d.d. 28-09-2017 gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het vigerende bestemmingsplan verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanvaarding
De levering kan spoedig na gunning plaatsvinden. Het object wordt opgeleverd in de staat ter gelegenheid van de levering en binnen de huidige publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bestemming. De akte van levering zal gepasseerd worden ten overstaan van een notaris verbonden aan Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Het honorarium van voornoemde notaris is opgenomen in de dataroom (onder 01. Algemene Transactiedocumenten). Overeenkomstig de van toepassing verklaarde voorwaarden en bepalingen voor het verkoopproces behoudt verkoper zich te allen tijde het recht van gunning voor.

Tot slot
Verkoopproces
Het object wordt verkocht middels een verkoop bij inschrijving. Uw indicatieve bieding dient uiterlijk donderdag 29 juli 2021 om 17.00 uur te zijn ontvangen door middel van het gecompleteerde en ondertekende biedingsformulier, welke is opgenomen in de digitale dataroom. Uw onvoorwaardelijke bieding dient uiterlijk op donderdag 26 augustus 2021 om 12:00 uur te zijn ontvangen.

Biedingen dienen te worden gericht aan:
Loyens & Loeff N.V.
t.a.v. mr. W.A. Groen, met een kopie aan mr. M.A.M. van Bekhoven
Parnassusweg 300
1008 BD te Amsterdam
E-mail: wilfred.groen@loyensloeff.com met een kopie aan marjolein.van.bekhoven@loyensloeff.com
T. 020-578 5981

Omzetbelasting
Niet van toepassing.

Geldautomaat
De aanwezige geldautomaat zal door de ABN AMRO worden teruggehuurd van de nieuwe eigenaar, kortheidshalve verwijzen wij naar de huurovereenkomst welk aan de concept koopovereenkomst als bijlage is toegevoegd. De vergoeding voor de geldautomaat bedrag EUR 5.000,00 per jaar. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar vanaf datum van levering met een eenmalige verlengingsperiode voor huurder (huurdersoptie) van 5 jaar.

Dataroom
In de digitale dataroom zijn alle beschikbare rapportages opgenomen. Op verzoek kunt u toegang krijgen tot deze dataroom via een e-mail aan utrecht@cushwake.com. Bij een verzoek dient u de volgende zaken mee te sturen:
uittreksel Kamer van Koophandel (max. 1 jaar oud) inclusief een kopie legitimatiebewijs van de tekenbevoegde van deze entiteit indien kandidaat-koper een rechtspersoon/ vennootschap betreft;
kopie legitimatiebewijs indien kandidaat-koper een natuurlijk persoon betreft.

Transactiedocumenten
De in de dataroom opgenomen map ‘transactiedocumentatie’ en de map ‘algemene transactiedocumenten’ vormen een onderdeel van de verkoop van het onderhavige object. De in de hiervoor bedoelde mappen opgeslagen documenten zijn opgesteld ten behoeve van het door verkoper beoogde inschrijvingsproces. Een bieder wordt geacht kennis te hebben genomen van deze informatie en hiermee akkoord te gaan. In het bijzonder wordt de bieder geacht kennis te hebben genomen van de op het verkoopproces van toepassing verklaarde “voorwaarden en bepalingen van het verkoopproces” en -ondermeer- deze voorwaarden en bepalingen voor akkoord ondertekend te retourneren op de wijze als uiteengezet in de procesbrief, die eveneens in de hiervoor bedoelde map (‘transactiedocumentatie’) is opgenomen.

Bezichtigingen
Wij stellen u graag in de gelegenheid het object te bezichtigen. Hiertoe zijn twee centrale bezichtigingsmomenten ingepland op:
- vrijdag 18 juni 2021 van 9:00 uur tot 11:00 uur;
- donderdag 1 juli 2021 van 9:00 uur tot 11:00 uur.

Indien u van één van deze twee bezichtigingsmomenten gebruik wenst te maken, verzoeken wij u een e-mail te sturen aan utrecht@cushwake.com.

Per tijdsblok van 20 minuten zullen wij met een beperkt aantal personen bezichtigen, u ontvangt van ons een tijdstip waarop u het object kan bezichtigen. Zonder aanmelding en bevestiging met een tijdstip hiervan onzerzijds kunnen wij u helaas geen toegang tot het object verlenen.

De bezichtigingen zullen conform de RIVM richtlijnen plaatsvinden; wij vragen u een mondkapje te dragen.

Gunning
Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Tot slot
Geen rechten kunnen ontleend worden aan deze advertentie.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}