{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Doklaan 10

3087 CB Rotterdam

1900
741 m²
741 m²

Doklaan 10


Namens de gemeente Rotterdam mogen wij het monumentale object aan de Doklaan 10-14 te koop aanbieden. Het object ligt op een perceel van 285 m². Dit prachtige gebouw is circa 741 m² BVO groot en heeft de bestemming horeca. De verkoop zal plaatsvinden middels een verkoop bij inschrijving. Bij interesse kunt u een mail sturen aan maurik.gommers@cushwake.com waarna u toegang krijgt tot de dataroom. Ook zijn er diverse bezichtigingen gepland.

Het object betreft een gemeentelijk monument en meet circa 630 m² VVO verdeeld over een kelder, begane grond, 1e verdieping en een zolder.

Vraagprijs
Er wordt niet gewerkt met een vraagprijs, maar partijen kunnen een bieding doen naar eigen inzicht.


Locatie
Het betreft een voormalig restaurant aan de Doklaan in Rotterdam Charlois. De Doklaan ligt in de wijk Oud-Charlois. Oud-Charlois is de historische kern van het Rotterdamse stadsdeel Charlois. Oud-Charlois wordt begrensd door de Dorpsweg in het oosten, de Kromme Zandweg in het zuiden, het emplacement van de Waalhaven-Oostzijde in het westen en de Nieuwe Maas in het noorden.

Vloeroppervlakte
De totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 741 m².

Gemeente: Charlois
Sectie: E
Nummer: 5478
Grootte: 2 a 85 ca

Het object ligt op eigen grond.


Bestemming
Het bestemmingsplan ‘OUD-Charlois’, onherroepelijk per 11 december 2008, is van toepassing op het object. De bestemming is ‘horeca’.
1. De gronden, aangewezen voor “horeca”, zijn bestemd voor:
a. bouwwerken, waarin horeca is toegestaan, met de daarbij behorende tuinen, erven en parkeervoorzieningen;
b. de bestemmingen “waterkering”, “archeologisch waardevol gebied D”, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.
2. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemming zoals bedoeld in het eerste lid onder b, is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald.

Aanvaarding
In overleg.

Tot slot
Bodem
Er is een bodemonderzoek uitgevoerd op 15 april 2011.
Gezien de relatief ongevoelige bedrijfsbestemming in combinatie met de afwezige humane, ecologische en verspreidingsrisico’s is de locatie op basis van de bodemkwaliteit geschikt voor de huidige bestemming bedrijven horeca).

Asbest
Er is een asbestonderzoek uitgevoerd op 27 augustus 2004.
Op basis van de asbestinventarisatie met risicoanalyse kan geconcludeerd worden dat er in het onderzoeksbouwwerk asbesthoudende en niet asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Zie verder het rapport in de dataroom.


Er is een mogelijkheid om het object te bezichtigen op één van de onderstaande momenten:
Dinsdag 18 december 2018 15.00 uur
Dinsdag 15 januari 2019 15.00 uur
Dinsdag 12 februari 2019 15.00 uur

Indien u gebruik wil maken van een bezichtigingsmogelijkheid verzoek ik u om een e-mail te sturen naar rotterdam@cushwake.com.

Deadline inschrijving
De inschrijving dient uiterlijk op vrijdag 1 maart 2019 om 12.00 uur binnen te zijn bij Van Heeswijk Notarissen aan het Weena 592 te Rotterdam.


Namens de gemeente Rotterdam mogen wij het monumentale object aan de Doklaan 10-14 te koop aanbieden. Het object ligt op een perceel van 285 m². Dit prachtige gebouw is circa 741 m² BVO groot en heeft de bestemming horeca. De verkoop zal plaatsvinden middels een verkoop bij inschrijving. Bij interesse kunt u een mail sturen aan maurik.gommers@cushwake.com waarna u toegang krijgt tot de dataroom. Ook zijn er diverse bezichtigingen gepland.

Het object betreft een gemeentelijk monument en meet circa 630 m² VVO verdeeld over een kelder, begane grond, 1e verdieping en een zolder.

Vraagprijs
Er wordt niet gewerkt met een vraagprijs, maar partijen kunnen een bieding doen naar eigen inzicht.


Locatie
Het betreft een voormalig restaurant aan de Doklaan in Rotterdam Charlois. De Doklaan ligt in de wijk Oud-Charlois. Oud-Charlois is de historische kern van het Rotterdamse stadsdeel Charlois. Oud-Charlois wordt begrensd door de Dorpsweg in het oosten, de Kromme Zandweg in het zuiden, het emplacement van de Waalhaven-Oostzijde in het westen en de Nieuwe Maas in het noorden.

Vloeroppervlakte
De totale vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 741 m².

Gemeente: Charlois
Sectie: E
Nummer: 5478
Grootte: 2 a 85 ca

Het object ligt op eigen grond.


Bestemming
Het bestemmingsplan ‘OUD-Charlois’, onherroepelijk per 11 december 2008, is van toepassing op het object. De bestemming is ‘horeca’.
1. De gronden, aangewezen voor “horeca”, zijn bestemd voor:
a. bouwwerken, waarin horeca is toegestaan, met de daarbij behorende tuinen, erven en parkeervoorzieningen;
b. de bestemmingen “waterkering”, “archeologisch waardevol gebied D”, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.
2. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemming zoals bedoeld in het eerste lid onder b, is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald.

Aanvaarding
In overleg.

Tot slot
Bodem
Er is een bodemonderzoek uitgevoerd op 15 april 2011.
Gezien de relatief ongevoelige bedrijfsbestemming in combinatie met de afwezige humane, ecologische en verspreidingsrisico’s is de locatie op basis van de bodemkwaliteit geschikt voor de huidige bestemming bedrijven horeca).

Asbest
Er is een asbestonderzoek uitgevoerd op 27 augustus 2004.
Op basis van de asbestinventarisatie met risicoanalyse kan geconcludeerd worden dat er in het onderzoeksbouwwerk asbesthoudende en niet asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Zie verder het rapport in de dataroom.


Er is een mogelijkheid om het object te bezichtigen op één van de onderstaande momenten:
Dinsdag 18 december 2018 15.00 uur
Dinsdag 15 januari 2019 15.00 uur
Dinsdag 12 februari 2019 15.00 uur

Indien u gebruik wil maken van een bezichtigingsmogelijkheid verzoek ik u om een e-mail te sturen naar rotterdam@cushwake.com.

Deadline inschrijving
De inschrijving dient uiterlijk op vrijdag 1 maart 2019 om 12.00 uur binnen te zijn bij Van Heeswijk Notarissen aan het Weena 592 te Rotterdam.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}